ZХ-27 PDF Print E-mail

Система за протезиране върху стъклени опори ZХ-27

Системата за протезиране върху стъклени опори ZХ-27 е уникална, защото елиминира проблема на липсващи собствени опори, необходими за приложението на фиксирани зъбни протези. Освен това не е необходима никаква хирургична интервенция.


Стъклените опори 7Х-21 са произведени от специален материал, който се задържа към лигавицата на алвеоларния гребен на обеззъбените части на горната и долната зъбна челюст и така замества липсващите собствени опори. Всеки пациент получава негови собствени ZХ-27 стъклени опори, направени фабрично, третирани след това термично и механично от сертифицирани зъботехници, отговарящи точно на алвеоларния гребен на всеки пациент.

 

Нашият опит придобит през годините, повече от 15,000 доволни пациенти, както и многобройни клинични тестове и научни доказателства сочат, че нашата опора, направена от специално разработен за тази цел материал и поставена свободно на алвеоларния гребен, работи много добре. Тя може да бъде приложено успешно при едностранно или двустранно скъсена зъбна редица и за опора на фиксирани протези, като така се решава проблема с големите мостови протези с дъгова стабилизация. Системата може успешно да се прилага и с импланти.


Работата изисква определени теоретични познания и практически умения. Стоматолозите се нуждаят и ще се нуждаят от разпространяване на информация чрез различни презентации и статии. За разлика от стоматолозите, зъботехниците трябва да преминат през курсове за обучение. Всички зъботехници, които завършат такъв курс се сдобиват с международно признат сертификат, могат да закупуват стъклено-опорна заготов-ка ZХ-27 от нашият изключителен представител и могат да изработват специални фиксирани зъбни протези върху стъклена опора ZХ-27.


Системата за протезиране върху стъклени опори ZХ-27 е защитена със световна търговска марка и е сертифицирана по ISO 9002, а също така и със сертификат CE European Quality Mark като изпитан медицински продукт.

 

 

Фаза 1

 

- изследвайте пациента екстраорално и интраорално
- изследвайте устойчивостта и стабилността на алвеоларните гребени
- направете рентгенови снимки
- обяснете на пациента ZХ-27 системата и други подходящи
терапевтични решения на неговия проблем
- проучете рентгеновите снимки
- уточнете терапевтичния план в сътрудничество с пациента

 

Фаза 2

 

- подгответе твърдите зъбни тъкани в съответствие с вида на избраната конструкция (лята метална корона, метална корона с пластмасово или керамично покритие и др.),
- вземете отпечатък използвайки едноетапна или двуетапна техника с еластомери (С или А силикони),
- вземайте винаги цял отпечатък, а не само секторен!
- вземете отпечатък от срещуположната зъбна дъга, напр. с алгинат,
- направете регистрация на захапката с восък или друг материал,
- ако няма ориентири за височината на захапката, възстановете я като използвате шаблони с восъчни прикусни валове.


Фаза 3

 

- проверете металната конструкция със свободна стъклена опора, за да проверите точността на металната конструкция и стъклената опора,
- Внимание! Не циментирайте опората! Намокрете я само с вода. Намокрете и конструкцията също.
- поставете опорите на техните правилни места (зъботехникът маркира лабиалната и букалната страна на стъклената опора с водеща вдлъбнатина),
- намокрената стъклена опора се задържа на металната конструкция посредством собствена адхезия,
- докато пробвате конструкцията вижте дали тя приляга точно на алвеоларната дъга, когато се притисне към собствените опорни зъби на пациента. Когато конструкцията се притисне в областта на стъклената опора, лигавицата отдолу леко ще побелее

 

Фаза 4

 

- изпробвайте опората в завършеният мост по същия начин, както и конструкцията във фаза 3, без циментиране
- ако приготвената опора отговаря на всички протетични критерии, започнете циментирането и в готовия мост
- свалете моста от модела, така че опорите да останат на техните места на модела
- използвайте цимент, най-добре фосфат цимент в по-рядка консистенция за циментиране на стъклените опори в моста
- поставете отново моста върху модела и стъклените опори, които са на местата им върху модела. Това ви позволява да намерите точната позиция на стъклените опори в моста. Тази позиция е фиксирана и завършена най-напред чрез притискане на моста заедно със стъклените опори към техните места извън устната кухина и след това чрез притискане на моста върху собствените опорни зъби на пациента. Внимание! Не позволявайте на пациента да захапва!
- След циментирането на стъклените опори, изпробвайте моста в устата и ако готовият мост отговаря на всички протетични критерии (важно е да видите че всички стъклени опори са в контакт с лигавицата на алвеоларния гребен, и когато мостът се притисне в областта на стъклените опори,
лигавицата под тях леко побелява), циментирайте протезната конструкция.

 

Фаза 5

 

- след предаване, проверявайте на редовни интервали протезната конструкция: след една седмица, три месеца, на всяка половин година; ако има проблеми, препоръчайте на пациента да посети зъболекаря си незабавно
- нормално е пациентът да чувства лек натиск върху лигавицата около опорите за около 3-5 дни
- инструктирайте пациента за оралната и зъбна хигиена и как да се грижи за протезната конструкция: конци за почистване, интердентални четки, орални води и др.
- една година след циментирането на протезната конструкция направете ортопантомография.

Производителят не гарантира ако курса е проведен за много кратко време, както и ако описаната процедура не е разгледана в достатъчна степен или не са използвани специфицираните материали. Производителят гарантира качеството на материалите само ако са закупени от изключителния представител и ако стъклената опора ZX-27 е обработена от сертифициран зъботехник. Производителят не е отговорен за ятрогенни заболявания на пациента, ако са използвани други материали за опора. Поради това, ние горещо ви препоръчваме да контактувате само със сертифицирани зъботехници.

 
 
© 2018 „Медика 3”
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.